Assets

Verhardingen

Wegen kunnen worden onderverdeeld in verschillende type verhardingen: onverhard, half verhard of verhard. Er bestaan 3 type verhardingen: asfalt-, beton- en elementverhardingen. In deze categorie wordt vooral gekeken wat de impact vanuit de huidige ontwikkelingen (dillema’s van vandaag en de zorgen van morgen) zijn op de wijze waarop wegbeheerders verhardingen gebruiken bij de inrichting en gebruik van het netwerk.

Toepassingen vanuit onderhouds- en vervangingsopgave

> Levensverlengend, Circulair en duurzaam bouwen

> Preventieve levensduur verlengende maatregelen

> Vergevingsgezinde infrastructuur

> Sensoren monitoren status infrastructuur en uitvoeren assetmanagement

> Hittebestendig en Rainproof

> Infrastructuur gereed maken voor rijtaakondersteunende diensten en zelfrijdende auto’s

> Netwerk gereed maken voor rijtaakondersteunende diensten en zelfrijdende auto’s

> Zelfrijdende voertuigen op de last-mile

> Intreden van zelfrijdende voertuigen vraagt om nieuwe inrichting netwerk

> Wegprofiel gereedmaken voor nieuwe modaliteiten


Toepassingen vanuit beleidsvragen

> Bereikbaarheid

> Leefbaarheid

> Veiligheid


 
×