Assets

Verkeerssystemen

Verkeerssystemen zijn digitale en fysieke systemen die de wegbeheerder gebruikt bij het uitvoeren van statisch en dynamisch verkeersmanagement. Hierbij is het onderscheid te maken tussen wegkantsystemen en verkeerscentralesystemen. In deze toekomstradar gaan we in op wegkantsystemen inclusief monitoringssystemen. Door de technologische ontwikkelingen zijn er de afgelopen jaren veel toepassingen beschikbaar gekomen die wegbeheerders kunnen helpen bij het uitvoeren van verkeersmanagement of het beheren van de systemen. En de ontwikkeling staat nog niet stil.

Toepassingen vanuit onderhouds- en vervangingsopgave

> Intelligente verkeerslichten

> Van wegkantsysteem naar in-car informatie

> iCentrale

> Floating car data

> Innovatie bij minder hinder maatregelen

> Filemanagement bij tunnels


Toepassingen vanuit beleidsvragen

> Slimme beleidskeuzes

> Verkeersmanagement – leefbaarheid en veiligheid

> Multimodaal verkeersmanagement

> Monitoring fietsstromen


 
×