Over ons

Hoe maak je als wegbeheerder gefundeerde keuzes over investeringen in nieuwe assets en in het beheer van bestaande assets? En met welke ontwikkelingen moet je nu of in de toekomst rekening houden? Deze Toekomstradar voor asset- en verkeersmanagement helpt de wegbeheerders om dit soort vragen te kunnen beantwoorden.

Waarom een Toekomstradar
Het werkveld van mobiliteit is in beweging, zeker in een stedelijke regio als de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door een groeiende mobiliteitsbehoefte en intensieve verstedelijking neemt de druk op het bestaande wegennet toe. Tegelijkertijd is er minder ruimte om wegen op de gebruikelijke manier uit te breiden. Van innovatie wordt veel verwacht, maar de meeste van deze Smart Mobility-toepassingen staan nog in de kinderschoenen en hebben tijd en ontwikkeling nodig om impact te hebben op de assets en het asset- en verkeersmanagement.

Wat biedt de Toekomstradar?
De Toekomstradar geeft inzicht in wat er de komende jaren op wegbeheerders in de MRA afkomt:

  • Actuele ontwikkelingen gerelateerd aan het oplossend vermogen van innovatie voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid
  • Pakkende praktijkvoorbeelden die wegbeheerders informeren en inspireren.

De Toekomstradar stelt wegbeheerders in staat om te gaan met innovatie nu en in de toekomst. Met de toekomstradar kunnen wegbeheerders gemakkelijk en specifiek zoeken naar onderdelen, toelichtingen en voorbeelden.

Hoe werkt de Toekomstradar?
De Toekomstradar concentreert zich vooralsnog op de volgende assets, omdat voor deze assets de komende periode/jaren  investeringsafwegingen voorzien worden:

Nieuwe categorieën voegen we toe zodra deze relevanter worden.

Aan de hand van ‘Vraagstukken van vandaag’ en de ‘Zorgen voor morgen’ maken we inzichtelijk waar de wegbeheerder in het heden en in de toekomst rekening mee moet houden bij het uitvoeren van asset- en verkeersmanagement. Daarbij wordt gekeken naar de huidige ontwikkelingen zoals de toenemende drukte op alle netwerken en verduurzaming maar ook maatschappelijke en technologische trends als de deeleconomie en automatisch rijden.  De impact van deze vraagstukken van vandaag en zorgen voor morgen maken we vervolgens concreet voor de drie genoemde assetcategorien.

Doe mee aan het bouwen van de Toekomstradar
De Toekomstradar krijgt periodiek een update met de laatste inzichten.  Wil je meedenken of heb je een toepassing die niet mag ontbreken? Meld je dan aan via het contactformulier.

 
×