Digitalisering en gebruik mobiliteitsdata

De infrastructuur wordt steeds slimmer. Dit betekent dat er steeds meer data verzonden en ontvangen moeten worden. Niet alleen van en naar de beheerders, maar ook van en naar voertuigen en ‘mobile devices’. Dit biedt kansen om het gebruik en beheer van infrastructuur efficiënter en effectiever uit te voeren.

Beter benutten van de bestaande capaciteit

> Reistijden op basis van floating car data

> Toepassing Floating Car Data

> Slimme bruggen

> Vlotte doorvaart voor schepen met weinig oponthoud voor wegverkeer

> Sensoren in parkeerplaatsen

> Praktijkproef data uit voertuigen


Beleidskeuzes maken

> Digitaliseringsopgave overheden

> Smart City

> Landelijk Verkeersmanagement Beraad


×