Drukte op alle netwerken

Zowel op de weg, als op de fietspaden en in het openbaar vervoer is het de afgelopen jaren drukker geworden. De groei van de mobiliteit is niet gelijk over de verschillende delen van Nederland. Binnen en tussen de stedelijke gebieden neemt de mobiliteit sterker toe dan in de andere gebieden. In de steden is sprake van een sterkere groei van de fiets. Dit vraagt om uitbreiding en beter benutten van het bestaande netwerk en om slimme beleidskeuzes.

Beter benutten van de bestaande capaciteit

> Shared space

> Gedragsbeïnvloeding

> Optimaliseren van verkeersstromen door verkeersmanagement

> Incidentmanagement

> Flexibel ruimtegebruik


Beleidskeuzes maken

> Autoluw maken

> Invoeren betaald parkeren

> Parkeernorm verlaging


×