Veiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Jaarlijks vallen nog steeds slachteroffers als gevolg van een ongeval in het verkeer. Verschillende trends en ontwikkelen kunnen een distruptief effect hebben op de (gepercipieerde) verkeersveiligheid. Wat kunnen overheden doen om de verkeersveiligheid (proactief) te verbeteren?

Beter benutten van de bestaande capaciteit

> Fietsstraten

> Gedragsexperimenten

> ADAS convenant


Beleidskeuzes maken

> Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

> Network Safety Index

> Verkeers veiligheids vergelijker


×