Deeleconomie

Steeds vaker zien burgers en bedrijven af van de aankoop van eigen spullen. In plaats daarvan lenen of huren ze goederen van particulieren (consumer-to-consumer, C2C) of van bedrijven (business-to-consumer, B2C en business-to-business, B2B). De opkomst van bezit naar gebruik heeft er toe geleidt dat er een aantal nieuwe oplossingen voor de mobiliteitsopgave zijn ontstaan. Vooral gericht op het op maat aanbieden van mobiliteit met als bijkomende effecten het reduceren van bijvoorbeeld eigen autobezit en daarmee druk op parkeergelegenheid. Denk daarbij aan deelauto’s, deelfietsen, MAAS pilots en ridehailing. Deze ontwikkeling wordt aangeduid met termen als ‘van bezit naar gebruik’ en ‘deeleconomie’. Echter gaat delen nog maar mondjesmaat en de uitdaging zit vooral in komen tot opschaling.

Inzichten

> Deelauto’s, de mogelijkheden en kansen

> Deelfietsen

> MaaS

> Mobiliteitshubs

> Ridehailing


×